Børnehaven

Børnehaven er opdelt i tre stuer: Kasematstuen, Våbenstuen og Fællesrummet. På Kasematstuen er de 3 årige, på Våbenstuen er de 4 årige og i Fællesrummet er de 5 årige.

Ny i børnehaven

Når et barn fra en anden vuggestue får plads i børnehaven i Sommerlyst, inviteres barnet på besøg og forældrene til en samtale.

Inden barnet starter i børnehaven, kontaktes forældrene af barnets kommende kontaktpædagog. De aftaler et tidspunkt, hvor barnet kan komme på besøg sammen med sine forældre. Der ud over tilbydes forældrene en samtale, hvor kontaktpædagogen får mere viden omkring barnet. Til denne samtale aftales der nærmere omkring barnets indkøring i børnehaven.

Fra vuggestuen til børnehaven

I løbet af det år, hvor barnet fylder 3 år, rykker han/hun fra vuggestuen til børnehaven. Nogle børn rykker nogle måneder efter de er fyldt 3 år, andre børn rykker nogle måneder før de fylder 3 år.

Inden barnet rykker fra vuggestue til børnehave tilbydes et overleveringsmøde med barnets forældre, kontaktpædagogen i vuggestuen og den kommende kontaktpædagog i børnehaven. 

Der ud over tilbydes de forældre til de børn, der rykker i børnehave et forældremøde, hvor de orienteres om det, at starte i børnehave. 

Forældresamtaler

I børnehaven tilbydes forældrene en årlig samtale med barnets kontaktpædagog. Afslutningsvis tilbydes en samtale, hvor forældrene og barnets kontaktpædagog sammen udfylder overleveringsskemaet til barnets kommende SFO og skole.

Til den årlige forældresamtale har barnets kontaktpædagog forberedt en beskrivelse af barnet, dets styrker og eventuelle udfordringer. Til mødet drøftes hvordan barnet fremover kan støttes i sin videre udvikling frem til skolestart.

Aktiviteter i børnehaven

Aktiviteterne i børnehaven er planlagt udfra de pædagogiske læreplaner, som er med til at sikre, at vi tilbyder aktiviteter, der appellerer og styrker hele barnet.

Vi tilbyder både børnene muligheder for fri leg og mere struktureret forløb med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Der opstår læring i alle former for aktiviteter, så derfor er det vigtigt, at der foregår en vekselvirkning mellem det, som vi præsenterer børnene for.

De planlagte forløb om formiddagen, foregår primært i de aldersopdelte grupper. Aktiviteterne spænder fra lege i rytmikrummet, dialogisk læsning i mindre grupper, kreative aktiviteter på stuen eller i værkstedet til udendørs lege. En dag om ugen har hver gruppe turdag. Turene går f.eks. til Kulturværftet, Biblioteket, Kronborg, Øresundsakvariet, stranden, skoven, kirkerne eller de små gader i Helsingørs indre by.

Vi går oftest fra Sommerlyst kl. 9.30 og er retur i Sommerlyst kl. 11. Nogle gange tager vi madpakker med og er retur i Sommerlyst igen ved 12 tiden. 

Hver eftermiddag leger børnene på legepladsen eller på det grønne område, som støder op til Sommerlyst.

Fødselsdage i børnehaven

Fødselsdagsbarnet fejres i barnets gruppe med flag og sange. Det er også muligt, at barnet inviterer sin gruppe hjem til fødselsdag.

Indtil barnet fylder 4 år, fejres fødselsdagene i Sommerlyst i barnets gruppe oftest om formiddagen. Barnet fejres med flag og sang og forældrene er velkommen til at medbringe frugt eller boller.

Når barnet fylder 4 år, kan barnets forældre invitere hele barnets gruppe, alle pigerene eller alle drengene hjem til fødselsdag i formiddagstimerne mlm. kl. 10-12. Forældrene ligger invitationerne i børnenes garderober og skriver, om der serveres frokost eller f.eks. boller og kage. Gruppen går samlet til fødselsdagsbarnets hjem eller et aftalt sted f.eks. på stranden, i skoven eller på en legeplads. Børnene medbringer en lille gave til ca. 10 kr.

Mad i børnehaven

Børnene tilbydes brød, grød og mælk til morgenmad mlm. kl. 06.45-7.30 hver dag. Fra d. 1. i den måned barnet fylder 3 år, skal barnet medbringe madpakke hjemmefra.

Frem til d. 1. i den måned barnet fylder 3 år, tilbydes brød og vand ca. kl. 9, frokost ca. kl. 11 og eftermiddags frugt og brød ca. kl. 14.

Efter d.1. i den måned barnet fylder 3 år, skal barnet medbringe madpakke og frugt til eftermiddagsmad. Børnehaven tilbyder stadig morgenmad mlm. kl. 6.45-7.30 og brød om eftermiddagen.

Middagslur i børnehaven

Når børnene rykker fra vuggestuen til børnehaven, rykker de samtidig fra at sove til middag i en krybbe til en madras indendørs i børnehaven på barnets stue.

Mange børn har stadig brug for at sove til middag, når de starter i børnehaven, dette behov mindskes i løbet af barnets første år i børnehaven. Børnene har deres egen madras med navn på, hvor de puttes med f.eks. en historie eller en sang. Indtil alle børn er faldet i søvn, er der en pædagog eller en medhjælper tilstede. Børnene tages op efterhånden som de vågner eller vækkes efter aftale med barnets forældre.