Overgangen fra vuggestuen til børnehaven

I løbet af det år, hvor barnet fylder 3 år, rykker han/hun fra vuggestuen til børnehaven. Nogle børn rykker nogle måneder efter de er fyldt 3 år, andre børn rykker nogle måneder før de fylder 3 år.

Inden barnet rykker fra vuggestue til børnehave tilbydes et overleveringsmøde med barnets forældre, kontaktpædagogen i vuggestuen og den kommende kontaktpædagog i børnehaven. 

Der ud over tilbydes de forældre til de børn, der rykker i børnehave et forældremøde, hvor de orienteres om det, at starte i børnehave.