Personalet i Sommerlyst

Til hver stue er der tilknyttet en pædagog og en medhjælper. Som forældre har du den daglige kontakt med både pædagogen og medhjælperen, der er tilknyttet dit barns stue.

I Sommerlyst prioriterer vi, at der både er kvindelige og mandlige pædagoger og medhjælpere, uanset om det er i vuggestuen eller i børnehaven. Vi oplever, at det er en medvirkende faktor til at skabe balance i tilbudene og samværet med børnene.

Dansestuen (Vuggestuen)

Anne G.

Pædagog

Sara V.

Pædagogmedhjælper

Amalie S.

Pædagogstuderende

Tårnværelset (Vuggestuen)

Stina A.

Pædagog

Martin C.

Pædagog

Emanuela G.

Pædagogmedhjælper

Krudttønden (Vuggestuen)

Marianne N.

Pædagogmedhjælper

Kasematstuen (Børnehaven)

Annette T.

Pædagog 

Lars A.

Pædagog

Våbenstuen (Børnehaven)

Lone R.

Pædagog og souschef

Susanne H.

Pædagogmedhjælper

Fællesrummet (Børnehaven)

Martin H.

Pædagog

Frans P.

Pædagogmedhjælper

Ledelsen

Lone Hauge Pedersen

Leder

Lone R.

Souschef

Kontor

Marianne Kettner

Administrativ medarbejder

Køkkenet

Trisse R.

Husassistent