Forældresamtaler

Der tilbydes en årlig forældersamtale i Sommerlyst med barnets kontaktpædagog

Forældrene bliver tilbudt en 3. måneders samtale om barnets første tid i institutionen. Kontaktpædagogen orienterer forældrene om barnets trivsel og udvikling. Forældrene fortæller om, hvordan de har oplevet starten i institutionen og der aftales eventuelle planer for, hvordan barnet bedst kan støttes i sin videre udvikling.